10.2K

متسول يقبل الصدقة بالبطاقات البنكية


: خالد متسول يقبل الصدقة بالبطاقات البنكية

جلس متسول وبيده قيثارته في أحد الوارع واضعا بجانبه ألة للبطاقات البنكية كأنه يخبر المارة أنه يقبل الصدقة أيضا بالبطاقة البنكية.